Voeding & Mindset coach I Mind ur Body

Disclaimer

Mind ur Body is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van het online programma of het volgen van coaching sessies, webinars en workshops. Het meedoen aan de cursus, webinars, workshops en coaching sessies valt volledig onder het eigen risico van de klant.

 

De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online programma. De inhoud van de coaching en de online cursus zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts of medisch specialist. Mind ur Body verleent slechts diensten als gewichtsconsulent, de coaching en andere diensten zijn geen medische ondersteuning. Mensen met diabetes, medicijngebruik en/of mensen met een medische achtergrond worden doorgestuurd naar een arts en/of medisch specialist. Het gebruik van de cursus en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de coaching en/of de cursus, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Mind ur Body aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

 

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Mind ur Body en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Mind ur Body.

 

De door Mind ur Body verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Mind ur Body streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

 

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Mind ur Body ingericht en worden niet door Mind ur Body gemaakt.

 

Mind ur Body aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

Wil jij op de hoogte gehouden worden wanneer we beginnen met videoworkshops?

Geef hier je naam en e-mailadres op en jij bent de
eerste die het hoort!

lock Als je je aanmeldt om op de hoogte gehouden te worden voor de videoworkshops ga je ook akkoord met het verwerken van jouw gegevens volgens mijn privacyverklaring.